Voedselpakketten / noodhulp

Op het Romakamp is veel armoede. Dit is in het dagelijks leven goed te merken. Met behulp van voedselpakketten wordt de ergste nood aangepakt. Met name in de winter is dit noodzakelijk. Ook worden er brandstofpakketten uitgedeeld aan degenen die dat hard nodig hebben.

Doneer hieronder voor het project voedselpakketten of maak uw gift over op rekening NL72RABO 0132 7209 49 tnv Stichting Munkacs Hoogkerk o.v.v van project voedselpakketten.

U gaat doneren: € -