Naam instelling:
Stichting Munkacs

RSIN
Fiscaal nummer: 8177.80.828
Handelsregisternummer: H02098028

Postadres
Kerkstraat 116
9745 CM Groningen

Doelstelling:
Het verlenen van materiële en immateriële hulp aan de (zigeuner)bevolking in de Sub-Karpaten.

Hoofdlijnen beleidsplan:
– Beheer en onderhoud badhuis / medische post
– Realiseren woningen
– Ondersteuning groepsreizen
– Inzameling goederen
– Noodhulp
– Projecten

  • Toiletten
  • Medische post
  • Kachels
  • Zonneboiler
  • Robika Horvath
    – Bemoediging
    – Vrijwilligers

Bestuur:
Harry van der Laan (voorzitter)
Sylvia Wobbes (secretaris)
Wieger Luchtenburg (penningmeester)

Het bestuur is en blijft onbezoldigd.