Kinderbijbelkamp

Een groep van 100 Romakinderen wacht elk jaar vol spanning op dat zomermoment: met elkaar een fantastisch vakantiekamp beleven! Een nauwe samenwerking van Roma en Nederlanders zorgt er elk jaar weer voor dat het evangelie aan de kinderen verteld mag worden, de kinderen voor het eerst dat jaar een uitstapje maken. Helpt u mee dit mogelijk te maken? Per kind kost dit kamp €50,-

Doneer hieronder voor het project kinderbijbelkamp of maak uw gift over op rekening NL72RABO 0132 7209 49 tnv Stichting Munkacs Hoogkerk o.v.v van project kinderbijbelkamp.

U gaat doneren: € -