Toiletten

In 2012 zijn er bij veel bewoners houten toilethuisjes geplaatst. Dit vergt toezicht, onderhoud en vervanging. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag voor gereserveerd.

 

 

 

 

 

 

Doneer hieronder voor het project Toiletten of maak uw gift over op rekening NL72RABO0132720949 tnv Stichting Munkacs Hoogkerk o.v.v van project Toiletten.

Ik doneer voor het project --Toiletten-- € -